BODUM

42 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 11573-01B_Đồng Hồ Đếm Giờ Bistro - Black - 4 min

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11784-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1.8L

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11654-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1L

Giá bán sản phẩm: 902,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-18_ Hũ thủy tinh Classic - Copper - 2L

Giá bán sản phẩm: 1,012,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 500ml

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11784-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 1.8L

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11654-17_ Hũ thủy tinh Classic - Gold - 1L

Giá bán sản phẩm: 902,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1928-17_Bình Pha Coffee Chambord - Gold - 1L

Giá bán sản phẩm: 748,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-17 _Hũ thủy tinh Classic - Gold - 2L

Giá bán sản phẩm: 1,012,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 500ml

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1924-17_Bình Pha Coffee Chambord - Gold - 500ml

Giá bán sản phẩm: 803,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 10619-10_Bình Trà Ceylon - 3L

Giá bán sản phẩm: 803,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 10903-73EURO-1_Máy xay cà phê BODUM - BISTRO

Giá bán sản phẩm: 4,169,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11067-01_Bình Ép Coffee Travel Press Bạc - 350ml

Giá bán sản phẩm: 528,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11068-17S_Bình giữ nhiệt Travel Mug - 350ml

Giá bán sản phẩm: 671,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11170-16_Chambord French Press - 350ml

Giá bán sản phẩm: 594,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11767-10-01S_Bình Pha Coffee Dripper Melior

Giá bán sản phẩm: 986,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum

Item 11790-109S_ Bình thủy tinh Melior Water Infuser - 2L

Giá bán sản phẩm: 814,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum