Chức năng
  • (1)
  • (10)
  • (10)
  • (2)
  • (18)

BODUM

10 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 11573-01B_Đồng Hồ Đếm Giờ Bistro - Black - 4 min

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1928-17_Bình Pha Coffee Chambord - Gold - 1L

Giá bán sản phẩm: 748,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1924-17_Bình Pha Coffee Chambord - Gold - 500ml

Giá bán sản phẩm: 803,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11067-01_Bình Ép Coffee Travel Press Bạc - 350ml

Giá bán sản phẩm: 528,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11170-16_Chambord French Press - 350ml

Giá bán sản phẩm: 594,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11767-10-01S_Bình Pha Coffee Dripper Melior

Giá bán sản phẩm: 986,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum

Item A1918-XYB-Y18_Bình Pha Coffee Caffettiera - 1L

Giá bán sản phẩm: 473,00 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1908-294_Bình Pha Coffee Java - Red - 1L

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1903-913_Bình Pha Coffee Java - White - 350ml

Giá bán sản phẩm: 297,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11573-913B_Đồng Hồ Đếm Giờ Bistro - White - 4 min

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum