BODUM

10 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 10619-10_Bình Trà Ceylon - 3L

Giá bán sản phẩm: 671,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11806-139_Bình pha Trà Assam Bamboo Handle 1L

Giá bán sản phẩm: 1,650,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1470-10_Bình Trà Ceylon - 1.5L

Giá bán sản phẩm: 396,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1801-16_Bình pha Trà Assam lõi inox - 1L

Giá bán sản phẩm: 880,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1807-16_Bình pha Trà Assam Nắp Bạc lõi inox - 500ml

Giá bán sản phẩm: 781,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1812-01_Bình pha Trà Assam lõi inox - 500ml

Giá bán sản phẩm: 583,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1823-01_Bình pha Trà Assam Lõi Inox - 500ml

Giá bán sản phẩm: 583,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1823-913_Bình Trà Assam Lõi Nhựa - 500ml

Giá bán sản phẩm: 451,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1842-01GVP_Bình pha Trà Assam lõi nhựa - 500ml

Giá bán sản phẩm: 451,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1844-01_ Bình pha Trà Assam Lõi Nhựa - 1L

Giá bán sản phẩm: 550,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum