Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

85 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-019_Jet Mister - Chrome - Bình xịt - 100ml

Giá bán sản phẩm: 178,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-019-G_Jet Mister - Gold - Bình xịt - 100ml

Giá bán sản phẩm: 262,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BBR - Case - Túi đựng dụng cụ Uberbartools màu đen

Giá bán sản phẩm: 1,422,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042_Bitters Bottle - Chrome - 30ml

Giá bán sản phẩm: 320,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021_Julep Cup - Chrome - 400ml

Giá bán sản phẩm: 392,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043_Bitters Bottle - Chrome - 50ml

Giá bán sản phẩm: 394,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER _ M Shaker - Chrome - 600ml

Giá bán sản phẩm: 400,400 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-047_Bitters Bottle - Chrome - 90ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076_ Garnish Twezers - Chrome - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 177,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 993059 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993035 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993004 - Cốc kim loại Julep Cup Beaded - 414ml

Giá bán sản phẩm: 404,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993011 - Cốc kim loại Julep Cup Etched - 430ml

Giá bán sản phẩm: 438,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993042 - Cốc kim loại Moscow Hammered Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993028 - Cốc kim loại Moscow Hammered Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-042-C_Bitters Bottle - Copper - 30ml

Giá bán sản phẩm: 388,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021-C - Julep Cup - Copper - 400ml

Giá bán sản phẩm: 460,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043-C_Bitters Bottle - Copper - 50ml

Giá bán sản phẩm: 445,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools