Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

85 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-019_Jet Mister - Chrome - Bình xịt - 100ml

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-019-G_Jet Mister - Gold - Bình xịt - 100ml

Giá bán sản phẩm: 262,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BBR - Case - Túi đựng dụng cụ Uberbartools màu đen

Giá bán sản phẩm: 2,,684,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042_Bitters Bottle - Chrome - 30ml

Giá bán sản phẩm: 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021_Julep Cup - Chrome - 400ml

Giá bán sản phẩm: 737,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043_Bitters Bottle - Chrome - 50ml

Giá bán sản phẩm: 693,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER _ M Shaker - Chrome - 600ml

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-047_Bitters Bottle - Chrome - 90ml

Giá bán sản phẩm: 770,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076_ Garnish Twezers - Chrome - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 341,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 993059 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 666,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993035 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 664,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993004 - Cốc kim loại Julep Cup Beaded - 414ml

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993011 - Cốc kim loại Julep Cup Etched - 430ml

Giá bán sản phẩm: 508,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993042 - Cốc kim loại Moscow Hammered Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 733,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993028 - Cốc kim loại Moscow Hammered Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 733,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-042-C_Bitters Bottle - Copper - 30ml

Giá bán sản phẩm: 671,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021-C - Julep Cup - Copper - 400ml

Giá bán sản phẩm: 869,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043-C_Bitters Bottle - Copper - 50ml

Giá bán sản phẩm: 781,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools