Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

15 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 993042 - Cốc kim loại Moscow Hammered Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 733,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993028 - Cốc kim loại Moscow Hammered Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 733,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/ Barstik-PB_Dụng cụ dầm - Platinum

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-PB-World_Shot đong 30/15ml - Platinum

Giá bán sản phẩm: 407,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarRay-PB_Dụng cụ lọc - Plantinum

Giá bán sản phẩm: 539,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Julep-PB_Dụng cụ lọc

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LuxSwizz-PB_Black -Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-LPB-World_Shot đong 30/60ml - Platinum

Giá bán sản phẩm: 979,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-MPB-World_ Shot đong 30/45ml - Platinum

Giá bán sản phẩm: 847,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-PB_Muỗng khuấy - Platinum

Giá bán sản phẩm: 880,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-000.1-PB_Snub Nose Strainer - Dung cụ lọc

Giá bán sản phẩm: 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-017-PB _Boston Tin&Toby Tin - Platinum

Giá bán sản phẩm: 1,001,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MShaker-PB_M Shaker - Plantinum - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,111,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-PB_Garnish Twezers - Platinum - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/PROMEGJIG-RPB-UNI - Shot đong 15/30ml - Platinum

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools