Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

20 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 993059 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Cup - 370ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993035 - Cốc kim loại Copper Moscow Mule Mug - 414ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-042-C_Bitters Bottle - Copper - 30ml

Giá bán sản phẩm: 388,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021-C - Julep Cup - Copper - 400ml

Giá bán sản phẩm: 460,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043-C_Bitters Bottle - Copper - 50ml

Giá bán sản phẩm: 445,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER-C_ M Shaker - Copper - 600ml

Giá bán sản phẩm: 589,600 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-047-C_Bitters Bottle - Copper - 90ml

Giá bán sản phẩm: 491,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-C_Long Tweezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 277,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-C_ Garnish Twezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 228,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-RC-World_Shot đong 30/15ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 228,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarRay-C_Dụng cụ lọc - Copper

Giá bán sản phẩm: 282,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Barstik-C_Dụng cụ dầm - Copper

Giá bán sản phẩm: 382,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Julep-C_Dụng cụ lọc - Copper

Giá bán sản phẩm: 382,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LuxSwizz-C_Copper - Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 528,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-LC-World_Shot đong 30/60ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 520,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-MC-World_Shot đong 30/45ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 451,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-C_Muỗng khuấy - Copper

Giá bán sản phẩm: 467,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-XL-C_Muỗng khuấy - Copper

Giá bán sản phẩm: 675,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools