Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

8 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/MSHAKER _ M Shaker - Chrome - 600ml

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER-C_ M Shaker - Copper - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,111,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER-G _M Shaker - Gold - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,111,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-017-C_ Boston Tin& Toby Tin - Copper

Giá bán sản phẩm: 1,001,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-017-G_Boston Tin & Toby Tin - Gold

Giá bán sản phẩm: 1,001,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-017-PB _Boston Tin&Toby Tin - Platinum

Giá bán sản phẩm: 1,001,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-017_Boston Tin and Toby Tin - Chrome

Giá bán sản phẩm: 682,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MShaker-PB_M Shaker - Plantinum - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,111,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools