DỤNG CỤ BAR

84 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/LuxSwizz-G_Gold - Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 528,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Julep-PB_Dụng cụ lọc

Giá bán sản phẩm: 382,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Lux-Case_Leather Lux Case

Giá bán sản phẩm: 3,041,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042_Bitters Bottle - Chrome - 30ml

Giá bán sản phẩm: 320,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042-G_Bitters Bottle - Gold - 30ml

Giá bán sản phẩm: 388,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042-C_Bitters Bottle - Copper - 30ml

Giá bán sản phẩm: 388,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-000.1-PB_Snub Nose Strainer - Dung cụ lọc

Giá bán sản phẩm: 293,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-C_ Garnish Twezers - Copper - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 228,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-G_Long Tweezers - Gold - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 227,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-G_Muỗng khuấy - Gold

Giá bán sản phẩm: 313,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-R-World - Shot đong 15/30ml - Chrome

Giá bán sản phẩm: 280,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-RG-World_Shot đong 15/30ml - Gold

Giá bán sản phẩm: 381,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-RPB-World - Shot đong 15/30ml - Platinum

Giá bán sản phẩm: 381,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-MG-World_Shot đong 30/45ml - Gold

Giá bán sản phẩm: 451,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-R-World_Shot đong 30/15ml - Chrome

Giá bán sản phẩm: 177,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-RG-World_Shot đong 30/15ml - Gold

Giá bán sản phẩm: 228,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-RC-World_Shot đong 30/15ml - Copper

Giá bán sản phẩm: 228,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-RPB-World_Shot đong 30/15ml - Platinum

Giá bán sản phẩm: VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Nhãn hàng

HOA VẢI

Thương hiệu Hoa lụa số 1 Việt Nam, Khloris là hoa vải siêu thật.