HOA VẢI

101 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8775 - R049 - Hoa Bó Sẵn - Hoa hồng nở và Hoa cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R047 _Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R132 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R040 _ Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R142 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8289-R020 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R147 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R123 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783 -R070 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R042 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R043 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8709-R170 - Lá Eucalyptus

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8709-R025 - Lá Eucalyptus

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8679-R030 - Hoa Cơm Cháy

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8679-R025 - Hoa Cơm Cháy

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8714-R042 - Hoa Mimosa

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8714-R025 - Hoa Mimosa

Giá bán sản phẩm: 110,000đ VNĐ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8714-R010 - Hoa Mimosa

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Nhãn hàng

HOA VẢI

Thương hiệu Hoa lụa số 1 Việt Nam, Khloris là hoa vải siêu thật.