Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)

HOA VẢI

16 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8289-R132 - Hoa Táo

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8409-R031 - Hoa Phi Yến

Giá bán sản phẩm: 84,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R031 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8447-R132 - Hoa Đinh Hương

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8582-R130 - Hoa Mộc Lan nhỏ

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8656-R030 - Hoa Cẩm Tú Cầu

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8664-R132 - Hoa Mộc Lan lớn

Giá bán sản phẩm: 143,000đ/ cành

Thương hiệu: Khloris - Hết hàng

Item HD8679-R030 - Hoa Cơm Cháy

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8681-R132 - Hoa Mẫu Đơn

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8682-R031 - Hoa Cẩm Chướng

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8682-R132 - Hoa Cẩm Chướng

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8684-R031 - Hoa Thược Dược

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8706-R030 - Hoa Hồng

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8706-R132 - Hoa Hồng

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8755-R132 - Bó hoa hồng nụ và cẩm tú cầu

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8761-R132 - R132 - Bó hoa hồng nở và chùm quả

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris