Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)
Làm mới bộ lọc

HOA VẢI

7 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8467-R020 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8467-R042 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8467-R070 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8467-R120 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000đ VNĐ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8596-R020 - Hoa Lys

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8596-R042 - Hoa Lys

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8596-R043 - Hoa Lys

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris