Màu sắc
 • (18)
 • (46)
 • (16)
 • (8)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
Hoa cành
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (3)
 • (7)
 • (3)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (2)
 • (5)
Hoa bó sẵn
 • (12)
 • (2)
 • (9)
 • (3)
 • (4)
Làm mới bộ lọc

HOA VẢI

8 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item HD8467-R070 - Hoa Lys Peru

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8681-R046 - Hoa Mẫu Đơn

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8682-R046 - Hoa Cẩm Chướng

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8684-R046 - Hoa Thược Dược

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8723-R090 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris

Item HD8732-R070 - Quắn Hoa

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8783-R042 - Hoa Hồng Ecuador

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cành

Thương hiệu: Khloris

Item HD8772 - R090-R166 - Bó hoa hồng

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ bó

Thương hiệu: Khloris