PRODYNE

47 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item SD-4 - Veggie Sticks & Dip On Ice, Set of 4

Giá bán sản phẩm: 462,000đ/ hộp

Item SB-6 - Condiment Bar On Ice

Giá bán sản phẩm: 462,000đ/ bộ

Item SB-10 - Flip-Lid Salad On Ice Bowl

Giá bán sản phẩm: 572,000đ/ cái

Item M-913 - Stainless Steel Under Cabinet Paper

Giá bán sản phẩm: 273,000đ/ cái

Item J-56 _ Juice Jar - 1656 ml

Giá bán sản phẩm: 220,000đ/ cái

Item J-36-B _Juice Jar - 1Lít

Giá bán sản phẩm: 187,000đ/ cái

Item IC-800 _Iced Carafe - 800ml

Giá bán sản phẩm: 462,000đ/ cái

Item IC-6_Iced Dip - Stainless Steel & Acrylic Dip Cup

Giá bán sản phẩm: 418,000đ/ bộ

Item IC-50_Iced Appetizers - Stainless Steel & Acrylic

Giá bán sản phẩm: 1,023,000đ/ cái

Item IC-30_ Iced Salad w/Dome Lid - Stainless Steel & Acrylic

Giá bán sản phẩm: 1,122,000đ/ bộ

Item IC-10_Iced Platter Stainless Steel & Acrylic

Giá bán sản phẩm: 539,000đ/ bộ

Item G-4-C_Vino Gondola 4 Bottle Tub, Clear

Giá bán sản phẩm: 726,000đ/ cái

Item G-4-BK_Vino Gondola 4 Bottle Tub, Black

Giá bán sản phẩm: 726,000đ/ cái

Item G-2-C _ Vino Gondola 2 Bottle Bucket, Clear

Giá bán sản phẩm: 429,000đ/ cái

Item G-2-BK _Vino Gondola 2 Bottle Bucket, Black

Giá bán sản phẩm: 429,000đ/ cái

Item FI-8 _Infuse & ChilI Fruit Infusion Ice Molds

Giá bán sản phẩm: 319,000đ/ hộp

Item FI-45-W_Fruit Infusion Flavor Jar- 1300ml

Giá bán sản phẩm: 341,000đ/ cái

Item FI-45-R_Fruit Infusion Flavor Jar - 1300ml

Giá bán sản phẩm: 341,000đ/ cái

Nhãn hàng

ANCAP

Thương hiệu sứ cao cấp đến từ Ý được biết đến về chất lượng sứ dày, độ bền tốt, chức năng và sự sáng tạo thẩm mỹ cao

KHLORIS

Thương hiệu Hoa lụa số 1 Việt Nam, khloris là hoa nhựa siêu thực