SP NHỰA

45 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item SD-4 - Khay nhựa Acrylic Veggie Sticks & Dip On Ice, Set of 4

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Prodyne

Item SB-6 - Khay nhựa Acrylic Condiment Bar On Ice

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item SB-10 - Khay đựng thực phẩm Flip-Lid Salad On Ice Bowl

Giá bán sản phẩm: 572,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item M-913 - Stainless Steel Under Cabinet Paper

Giá bán sản phẩm: 273,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item J-56 _ Bình detox nhựa Acrylic Juice Jar - 1656ml

Giá bán sản phẩm: 220,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item J-36-B _Bình detox nhựa Acrylic Juice Jar - 1Lít

Giá bán sản phẩm: 187,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-800 _Bình detox nhựa Acrylic Iced Carafe - 800ml

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-6_Thố đựng thực phẩm Iced Dip

Giá bán sản phẩm: 418,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-50_Khay đựng thực phẩm Iced Appetizers

Giá bán sản phẩm: 1,023,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-30_Khay đựng thực phẩm Iced Salad w/Dome Lid

Giá bán sản phẩm: 1,122,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item IC-10_Khay đựng thực phẩm Iced Platter

Giá bán sản phẩm: 539,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Prodyne

Item G-4-C_Thố ướp Vino Gondola 4 Bottle Tub, Clear

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item G-4-BK_Thố ướp Vino Gondola 4 Bottle Tub, Black

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item G-2-C _ Thố ướp Vino Gondola 2 Bottle Bucket, Clear

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item G-2-BK _Thố ướp Vino Gondola 2 Bottle Bucket, Black

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-8 _Khuôn nhựa Infuse & ChilI Fruit Infusion Ice Molds

Giá bán sản phẩm: 319,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-45-W_Bình detox Fruit Infusion Flavor Jar- 1300ml

Giá bán sản phẩm: 341,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Item FI-45-R_Bình detox Fruit Infusion Flavor Jar - 1300ml

Giá bán sản phẩm: 341,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Prodyne

Nhãn hàng

HOA VẢI

Thương hiệu Hoa lụa số 1 Việt Nam, Khloris là hoa vải siêu thật.