Chức năng
  • (13)
  • (12)
Màu sắc
  • (11)
  • (6)
  • (8)

SP TAKEAWAY

25 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item V051S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 12oz - Button Hot Cup Lid - BLACK - 12/16/20oz

Giá bán sản phẩm: 660 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 8oz - Hot Cup Lid - BLACK - 8oz

Giá bán sản phẩm: 660 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item V082S0064 - Nắp trong cho ly 1 lớp - Cold Cup Lid - CLEAR - 16/22oz

Giá bán sản phẩm: 330 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R719S0029 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu đen - RIBBED HOTCUP BLACK - 12oz

Giá bán sản phẩm: 1,760 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R566S0029 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu đen - RIBBED HOTCUP BLACK - 8oz

Giá bán sản phẩm: 1,650 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R719S0015 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu nâu - RIBBED HOTCUP BROWN - 12oz

Giá bán sản phẩm: 1,760 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R566S0015 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu nâu - RIBBED HOTCUP BROWN - 8oz

Giá bán sản phẩm: 1,650 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R719S0001 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu trắng - RIBBED HOTCUP WHITE - 12oz

Giá bán sản phẩm: 1,760 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R566S0001 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu trắng - RIBBED HOTCUP WHITE - 8oz

Giá bán sản phẩm: 1,650 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

SBL06197 - Ống hút giấy màu đen 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL08197 - Ống hút giấy màu đen 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL10197 - Ống hút giấy màu đen 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL12197 - Ống hút giấy màu đen 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR06197 - Ống hút giấy màu nâu 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR08197 - Ống hút giấy màu nâu 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR10197 - Ống hút giấy màu nâu 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR12197 - Ống hút giấy màu nâu 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SWH06197 - Ống hút giấy màu trắng 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut