Chức năng
  • (13)
  • (12)
Màu sắc
  • (11)
  • (6)
  • (8)

SP TAKEAWAY

12 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
SBL06197 - Ống hút giấy màu đen 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL08197 - Ống hút giấy màu đen 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL10197 - Ống hút giấy màu đen 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL12197 - Ống hút giấy màu đen 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR06197 - Ống hút giấy màu nâu 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR08197 - Ống hút giấy màu nâu 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR10197 - Ống hút giấy màu nâu 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR12197 - Ống hút giấy màu nâu 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SWH06197 - Ống hút giấy màu trắng 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SWH08197 - Ống hút giấy màu trắng 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SWH10197 - Ống hút giấy màu trắng 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SWH12197 - Ống hút giấy màu trắng 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut