SP TAKEAWAY

8 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item V051S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 12oz - Button Hot Cup Lid - BLACK - 12/16/20oz

Giá bán sản phẩm: 660 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 8oz - Hot Cup Lid - BLACK - 8oz

Giá bán sản phẩm: 660 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R719S0029 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu đen - RIBBED HOTCUP BLACK - 12oz

Giá bán sản phẩm: 1,760 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R566S0029 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu đen - RIBBED HOTCUP BLACK - 8oz

Giá bán sản phẩm: 1,650 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

SBL06197 - Ống hút giấy màu đen 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL08197 - Ống hút giấy màu đen 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL10197 - Ống hút giấy màu đen 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBL12197 - Ống hút giấy màu đen 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut