SP TAKEAWAY

6 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item R719S0015 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu nâu - RIBBED HOTCUP BROWN - 12oz

Giá bán sản phẩm: 1,760 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

Item R566S0015 - Ly giấy lượn sóng 2 lớp màu nâu - RIBBED HOTCUP BROWN - 8oz

Giá bán sản phẩm: 1,650 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Detpak

SBR06197 - Ống hút giấy màu nâu 6x197mm

Giá bán sản phẩm: 200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR08197 - Ống hút giấy màu nâu 8x197mm

Giá bán sản phẩm: 250 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR10197 - Ống hút giấy màu nâu 10x197mm

Giá bán sản phẩm: 300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut

SBR12197 - Ống hút giấy màu nâu 12x197mm

Giá bán sản phẩm: 350 VNĐ/ cái

Thương hiệu: TheHut