Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

555 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 01600100 - GINO Server - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,353,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: notNeutral

Item 885 - Bình hoa thủy tinh dạng ống - 22cm

Giá bán sản phẩm: 86,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 888 - Bình hoa thủy tinh Floral Cylinder - 23cm

Giá bán sản phẩm: 92,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92420 - Bình nhựa Tritan Decanter - 1800ml

Giá bán sản phẩm: 465,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92424 - Bình nhựa Tritan Infinium Pitcher - 1.6L

Giá bán sản phẩm: 663,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9552647 - Bình nước thủy tinh Baja Pitcher W/Ice Lip - 1650ml

Giá bán sản phẩm: 349,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92165 - Bình nước thủy tinh Beehive Beverage Dispenser - 10L

Giá bán sản phẩm: 1,735,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Camelot Footed Pitcher - 2000ml

Giá bán sản phẩm: 218,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Farmhouse Beverage Dispens - 7 Lít

Giá bán sản phẩm: 1,398,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1702100 - Bình nước thủy tinh Kool-Jar Pitcher - 1000ml

Giá bán sản phẩm: 157,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 1.7 Lít

Giá bán sản phẩm: 346,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1780764 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 2640ml

Giá bán sản phẩm: 640,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92154 - Bình nước thủy tinh Rooster Dispenser - 7200ml

Giá bán sản phẩm: 992,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4986 - Bình nước thủy tinh Sereno Cool Water Pitcher - 1200ml

Giá bán sản phẩm: 95,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Set Tulip Bowl Spoon - 4L

Giá bán sản phẩm: 2,848,800 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Tiki Dispenser - 7600ml

Giá bán sản phẩm: 2,436,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992175 - Bình nước thủy tinh Time to Party Dispenser - 4 Lít

Giá bán sản phẩm: 576,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 701 - Bình nước thủy tinh Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml

Giá bán sản phẩm: 61,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey