Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

37 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 885 - Bình hoa thủy tinh dạng ống - 22cm

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 888 - Bình hoa thủy tinh Floral Cylinder - 23cm

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5475 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Cube Votive - 414ml

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5476 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Large cube votive - 651ml

Giá bán sản phẩm: 89,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1750031 - Bình hoa thủy tinh Libbey ĐK 30cm

Giá bán sản phẩm:

Thương hiệu: Libbey

Item 1780897 - Bình hoa thủy tinh Dish Garden ĐK 25.4cm

Giá bán sản phẩm: 346,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1787814 - Bình hoa thủy tinh Dish Garden ĐK 20cm

Giá bán sản phẩm: 173,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1792137 - Bình hoa thủy tinh Cylinder Vase 10

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1797334 - Bình hoa thủy tinh Bala 10 Vase

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1798157 - Bình hoa thủy tinh Cylinder, 15

Giá bán sản phẩm: 669,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2555 - Bình hoa thủy tinh Wide Cylinder Vase ĐK 16cm

Giá bán sản phẩm: 161,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2557 - Bình hoa thủy tinh Tall Cylinder ĐK 16cm

Giá bán sản phẩm: 184,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2576 - Bình hoa thủy tinh 6 Lantern

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2577 - Bình hoa thủy tinh Pedestal Vase cao 21cm

Giá bán sản phẩm: 104,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2578 - Bình hoa thủy tinh Interval Vase cao 23cm

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2579 - Bình hoa thủy tinh Pedestal Vase cao 25cm

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2580 - Bình hoa thủy tinh Interval Vase ĐK 16.5cm

Giá bán sản phẩm: 138,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2582 - Bình hoa thủy tinh Libbey Bottle Vase cao 24cm

Giá bán sản phẩm: 150,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey