Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

5 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 3403 - Ly thủy tinh Super Stem Super Bowl -1121ml

Giá bán sản phẩm: 333,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1722511 - Ly thủy tinh Grande Brandy, 11.4 - 7.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 664,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1789306 - Ly thủy tinh Grande Footed Bowl - 1387ml

Giá bán sản phẩm: 479,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1721361 - Ly thủy tinh Super Stem Super Margarita - 1652ml

Giá bán sản phẩm: 457,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3407 - Ly thủy tinh Super Stem Super Schooner - 1564ml

Giá bán sản phẩm: 324,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey