Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

17 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 9426 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere Red Wine- 695ml

Giá bán sản phẩm: 187,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9175 - Ly bia thủy tinh Master Reserve Stemmed Pilsner - 473ml

Giá bán sản phẩm: 183,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Master Reserve Prism Flute - 237ml

Giá bán sản phẩm: 148,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Master Reserve Rivere Flute - 259ml

Giá bán sản phẩm: 167,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9324 - Ly rượu vang Master Reserve Libbey Prism - 562ml

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9322 - Ly rượu vang Master Reserve Prism - 384ml

Giá bán sản phẩm: 157,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9323 - Ly rượu vang Master Reserve Prism - 473ml

Giá bán sản phẩm: 158,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9326 - Ly rượu vang Master Reserve Prism - 710ml

Giá bán sản phẩm: 169,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9422 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere - 384ml

Giá bán sản phẩm: 171,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9423 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere - 473ml

Giá bán sản phẩm: 173,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9425 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere - 762ml

Giá bán sản phẩm: 180,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9328 - Ly thủy tinh Master Reserve Prism Coupe - 177ml

Giá bán sản phẩm: 182,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9329 - Ly thủy tinh Master Reserve Prism Coupe - 237ml

Giá bán sản phẩm: 224,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9132 - Ly thủy tinh Master Reserve Renaissance Brandy - 473ml

Giá bán sản phẩm: 178,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9135 - Ly thủy tinh Master Reserve Renaissance Martini - 207ml

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9134 - Ly thủy tinh Renaissance Coupe - 266ml

Giá bán sản phẩm: 166,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9136 - Ly thủy tinh Reserve Renaissance Martini - 296ml

Giá bán sản phẩm: 201,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey