Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

18 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 55230 - Bình thủy tinh 1.25 Gallon Bell Jar - 5680ml

Giá bán sản phẩm: 693,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520003 - Bình thủy tinh Barrel - 10 Lít

Giá bán sản phẩm: 782,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520004 - Bình thủy tinh Barrel - 20 Lít

Giá bán sản phẩm: 1,687,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1002 - Hũ thủy tinh Classic Storage Jar - 1L

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1000 - Hũ thủy tinh Classic Storage Jar - 500ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1001 - Hũ thủy tinh Classic Storage Jar - 750ml

Giá bán sản phẩm: 48,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503F - Hũ thủy tinh Misty Blue Vibe Jar With Lid - 1000ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501F - Hũ thủy tinh Misty Blue Vibe Jar With Lid - 500ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502F - Hũ thủy tinh Misty Blue Vibe Jar With Lid - 750ml

Giá bán sản phẩm: 59,400đ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 443ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851 - Hũ thủy tinh Stackable container with lid - 450ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852 - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 879 - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 950ml

Giá bán sản phẩm: 59,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 879F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 950ml

Giá bán sản phẩm: 60,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503 - Hũ thủy tinh Vibe Jar - 1L

Giá bán sản phẩm: 59,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501 - Hũ thủy tinh Vibe Jar - 500ml

Giá bán sản phẩm: 48,400đ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502 - Hũ thủy tinh Vibe Jar - 750ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey