Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

12 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 763 - Hũ đựng nến / Votive - 96ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5475 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Cube Votive - 414ml

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5476 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Large cube votive - 651ml

Giá bán sản phẩm: 89,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5160 - Hũ đựng nến/ ly tráng miệng - 66ml

Giá bán sản phẩm: 30,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Round Ones Finedge Votive- 144ml

Giá bán sản phẩm: 31,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2701 - Hũ đựng nến/ Bình hoa thủy tinh Adorn Hurricane, 6

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2707 - Hũ đựng nến/ Bình hoa thủy tinh Angela Hurricane 7.5

Giá bán sản phẩm: 92,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2708 - Hũ đựng nến/ Bình hoa thủy tinh Angela Hurricane Vase, 9

Giá bán sản phẩm: 127,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5072 - Khay thủy tinh Heart bowl

Giá bán sản phẩm:

Thương hiệu: Libbey

Item 941227 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Medium Square Votive

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 941241 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Small square votive

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280 - Ly thủy tinh Candle Bowl - 155ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey