Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

11 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 5052 - Khay thủy tinh Star Bowl 6''

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5072 - Khay thủy tinh Heart bowl

Giá bán sản phẩm:

Thương hiệu: Libbey

Item 5258 - Khay thủy tinh đựng đường gói Gibraltar Duratuff 3 1/2 Sugar

Giá bán sản phẩm: 52,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5460 - Khay thủy tinh đựng đường gói Winchester Sugar Holde

Giá bán sản phẩm: 59,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55683 - Khay thủy tinh Chip & Dip 287mm 1- Piece Set

Giá bán sản phẩm: 658,900 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 55782 - Khay bánh thủy tinh Selene Cake Dome

Giá bán sản phẩm: 1,767,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55876 - Khay bánh thủy tinh Selene 3-Tier Platter

Giá bán sản phẩm: 2,702,700 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 55914 - Khay thủy tinh Frost Chip and Dip 3-pc set

Giá bán sản phẩm: 658,900 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 56442 - Khay thủy tinh Selene 4 pc Sectional Server

Giá bán sản phẩm: 1,051,600 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 56617 - Khay thủy tinh Selene 6-in-1 server

Giá bán sản phẩm: 1,282,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 510 - Đồ chụp bánh thủy tinh - Dome

Giá bán sản phẩm: 58,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey