Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

67 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 97085 - Bình thủy tinh Drinking Jar - 488ml

Giá bán sản phẩm: 55,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Gibralta Beverage - Duratuff - 414ml

Giá bán sản phẩm: 31,900đ VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5110 - Fountainware Soda - 355ml

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15714 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml

Giá bán sản phẩm: 42,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Drinking Jar ( Item 97085)

Giá bán sản phẩm: 14,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15665 - Ly bia thủy tinh (DuraTuff) - 592ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15238 - Ly bia thủy tinh Gibraltar Beverage (Duratuf) - 355ml

Giá bán sản phẩm: 29,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Mixing - 473ml

Giá bán sản phẩm: 42,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97283 - Ly thủy tinh Blue Wine Bottle Tumble - 479ml

Giá bán sản phẩm: 156,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2212 - Ly thủy tinh Bravura Tumbler - 495ml

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15794 - Ly thủy tinh Brooklyn Beverage - 355ml

Giá bán sản phẩm 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15797 - Ly thủy tinh Brooklyn Beverage - 414ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 820690 - Ly thủy tinh Cidra Cooler - 550ml

Giá bán sản phẩm: 58,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8425 - Ly thủy tinh Citation Pilsner - 355ml

Giá bán sản phẩm: 75,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2345F - Ly thủy tinh Colored Endessa Beverage - 355ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 32802 - Ly thủy tinh Cooler - 473ml

Giá bán sản phẩm: 59,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97282 - Ly thủy tinh Dark Olive Wine Bottle Tumbler - 479ml

Giá bán sản phẩm: 151,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15713 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) - 355ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey