Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

46 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 133158 - Ly rượu vang Skylen BX/8

Giá bán sản phẩm: 1,362,900 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 272109 - Bộ ly rượu vang 12 Expert Collection

Giá bán sản phẩm: 1,250,300 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 350289 - Bộ bình rượu vang và ly thủy tinh Podium 5 pce set

Giá bán sản phẩm: 797,500 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 9426 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere Red Wine- 695ml

Giá bán sản phẩm: 187,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 274615 - Ly Champagne / Rượu vang Experts Collection - 290ml

Giá bán sản phẩm: 94,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3796 - Ly Champagne Embassy Royale Tall Flute - 177ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Master Reserve Prism Flute - 237ml

Giá bán sản phẩm: 148,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Master Reserve Rivere Flute - 259ml

Giá bán sản phẩm: 167,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3096 - Ly Champagne Perception Flute - 170ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7500 - Ly champagne Vina Flute - 237ml

Giá bán sản phẩm: 73,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7552 - Ly Champagne Vina Trumpet Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 80,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802504 - Ly rượu vang Bairrada Wine - 470ml

Giá bán sản phẩm: 84,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Ly rượu vang Bairrada Wine - 590ml

Giá bán sản phẩm: 85,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802528 - Ly rượu vang Bairrada Wine - 720ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273311 - Ly rượu vang Experts Collection - 330ml

Giá bán sản phẩm: 97,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273205 - Ly rượu vang Experts Collection - 420ml

Giá bán sản phẩm: 106,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273212 - Ly rượu vang Experts Collection - 530ml

Giá bán sản phẩm: 113,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9324 - Ly rượu vang Master Reserve Libbey Prism - 562ml

Giá bán sản phẩm: 165,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey