Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

93 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-051/2_Urai Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 996005 - Ly sứ Tiki - Brown - 473ml

Giá bán sản phẩm: 173,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928440 - Ly thủy tinh Hobstar DOF - Copper - 355ml

Giá bán sản phẩm: 150,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928457 - Ly thủy tinh Hobstar Cooler - Copper - 473ml

Giá bán sản phẩm: 173,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928433 - Ly thủy tinh Hobstar Shot - Copper - 59ml

Giá bán sản phẩm: 150,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 996012 - Ly sứ Tiki - Green - 473ml

Giá bán sản phẩm: 173,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 996043 - Ly sứ Tiki - Green - 592ml

Giá bán sản phẩm: 254,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml

Giá bán sản phẩm: 127,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml

Giá bán sản phẩm: 127,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922103 - Hobstar DOF Tumbler Tender Taupe (Spring/Summer) [355ml]

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922271 - Hobstar DOF Tumbler Pale Yellow (Spring/Summer) [355ml]

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922295 - Hobstar DOF Tumbler Coral Pink (Spring/Summer) [355ml]

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922301 - Hobstar DOF Tumbler Charm Lavender (Spring/Summer) [355ml]

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922318 - Ly thuỷ tinh màu Hobstar DOF Tumbler Sky Blue (Spring/Summer) [355ml]

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml

Giá bán sản phẩm: 214,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Hobstar High Ball - 473ml

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927535 - Ly thủy tinh Radiant Cooler- 473ml

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey