Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

15 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 5115 - Fountainware Tulip Sundae - 192ml

Giá bán sản phẩm: 61,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 763 - Hũ đựng nến / Votive - 96ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5160 - Hũ đựng nến/ ly tráng miệng - 66ml

Giá bán sản phẩm: 30,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Round Ones Finedge Votive- 144ml

Giá bán sản phẩm: 31,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280 - Ly thủy tinh Candle Bowl - 155ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3825 - Ly thủy tinh Catalina Dessert - 296ml

Giá bán sản phẩm: 73,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3827 - Ly thủy tinh Catalina Margarita - 355ml

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3824 - Ly thủy tinh Catalina Rocks/ Sherbet - 207ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1650 - Ly thủy tinh Chicago Shot - 74ml

Giá bán sản phẩm: 25,300 VNĐ/ cái

Item 5101 - Ly thủy tinh Fountainware Tulip Sundae - 133ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5277 - Ly thủy tinh Prism Shot - 59ml

Giá bán sản phẩm: 39,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7699S4 - Ly thủy tinh Selene Mini Trifle Bowl - 362ml

Giá bán sản phẩm: 612,700 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Libbey

Item 155 - Ly thủy tinh Spirit glass - 45ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3419 - Ly thủy tinh Splash Dessert - 355ml

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5336 - Ly thủy tinh Tara Fountainware - 207ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey