Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

28 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92420 - Bình nhựa Tritan Decanter - 1800ml

Giá bán sản phẩm: 398,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92424 - Bình nhựa Tritan Infinium Pitcher - 1.6L

Giá bán sản phẩm: 567,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92419 - Ly bia có quai nhựa Tritan Infinium Mug - 473ml

Giá bán sản phẩm: 214,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92417 - Ly bia nhựa Tritan Infinium Pilsner - 414ml

Giá bán sản phẩm: 190,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92415 - Ly champagne nhựa Tritan Infinium Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 183,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92451 - Ly champagne nhựa Tritan Infinium Prism Flute - 251ml

Giá bán sản phẩm: 182,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92452 - Ly coupe nhựa Tritan Infinium Prism Coupe - 237ml

Giá bán sản phẩm: 192,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92412 - Ly martini nhựa Tritan Infinium - 237ml

Giá bán sản phẩm: 199,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92403 - Ly nhựa Titran Infinium Stacking Rocks - 296ml

Giá bán sản phẩm: 123,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92406 - Ly nhựa Tritan Infinium 14 Oz Beverage - 414ml

Giá bán sản phẩm: 169,400 VNĐ/ cái

Item 92421 - Ly nhựa Tritan Infinium Hurricane - 473ml

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92401 - Ly nhựa Tritan Infinium Shooter - 104ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92400 - Ly nhựa Tritan Infinium Shot - 59ml

Giá bán sản phẩm: 49,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92407 - Ly nhựa Tritan Infinium Stacking Cooler - 473ml

Giá bán sản phẩm: 169,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92404 - Ly nhựa Tritan Infinium Stacking DOF - 355ml

Giá bán sản phẩm: 151,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92402 - Ly nhựa Tritan Infinium Stacking Rocks - 237ml

Giá bán sản phẩm: 113,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92405 - Ly nhựa Tritan Infinium Stacking Rocks - 355ml

Giá bán sản phẩm: 150,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92426 - Ly nhựa Tritan Infinium Stemless - 444ml

Giá bán sản phẩm: 167,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey