Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

77 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-051/2_Urai Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 15433 - Everest Duratuff Rocks - 237ml

Giá bán sản phẩm: 41,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15249 - Ly thủy tinh Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml

Giá bán sản phẩm: 22,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Cosmopolitan Beverage - 414ml

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 260 - Ly juice buffet thủy tinh Stemless Taster - 185ml

Giá bán sản phẩm: 39,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006721 - Ly thủy tinh Pisa Rocks - 281ml

Giá bán sản phẩm: 75,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97285 - Ly thủy tinh Blue Wine Bottle DOF - 355ml

Giá bán sản phẩm: 145,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 910476 ( item 2211) - Ly thủy tinh Bravura Double Old Fashion - 362ml

Giá bán sản phẩm: 60,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15795 - Ly thủy tinh Brooklyn DOF - 355ml

Giá bán sản phẩm: 29,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15793 - Ly thủy tinh Brooklyn Rocks - 266ml

Giá bán sản phẩm: 26,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920185 - Ly thủy tinh Cidra Water - 370ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920192 - Ly thủy tinh Cidra Whisky - 220ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2342F - Ly thủy tinh Colored Endessa Beverage - 266ml

Giá bán sản phẩm: 31,900 VNĐ/ cái

Item 402 - Ly thủy tinh Cosmopolitan D.O.F - 414ml

Giá bán sản phẩm: 86,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 400 - Ly thủy tinh Cosmopolitan Glasses - 244ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 401 - Ly thủy tinh Cosmopolitan Wine - 296ml

Giá bán sản phẩm: 74,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97280 - Ly thủy tinh Dark Olive Wine Bottle DOF - 355ml

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey