Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

5 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 8430 - Ly thủy tinh Citation Gourmet - 350ml

Giá bán sản phẩm: 83,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8429 - Ly thủy tinh Citation Gourmet / Margarita - 266ml

Giá bán sản phẩm: 80,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8428 - Ly thủy tinh Coupette/Margarita - 207ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7511 - Ly thủy tinh Midtown Margarita - 385ml

Giá bán sản phẩm: 90,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3429 - Ly thủy tinh Splash Margarita - 355ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey