Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

5 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 8430 - Ly thủy tinh Citation Gourmet - 350ml

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8429 - Ly thủy tinh Citation Gourmet / Margarita - 266ml

Giá bán sản phẩm: 92,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8428 - Ly thủy tinh Coupette/Margarita - 207ml

Giá bán sản phẩm: 96,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7511 - Ly thủy tinh Midtown Margarita - 385ml

Giá bán sản phẩm: 114,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3429 - Ly thủy tinh Splash Margarita - 355ml

Giá bán sản phẩm: 96,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey