Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

7 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-036_Stem/Footed Mixing Glass - 900ml

Giá bán sản phẩm: 187,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large - 600ml

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-058_Komugi Mixing Glass - 560ml

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Mixing - 473ml

Giá bán sản phẩm: 50,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926781 - Ly thủy tinh Carats Mixing Glass - 747ml

Giá bán sản phẩm: 211,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824582 - Ly thủy tinh Flash back Mixing glass - 750ml

Giá bán sản phẩm: 540,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 88709 - Ly thủy tinh Mixing Glass - 976ml

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey