Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

7 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-036_Stem/Footed Mix. Glass - 900ml

Giá bán sản phẩm: 187,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large - 600ml

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-058_Komugi Mixing Glass - 560ml

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Mixing - 473ml

Giá bán sản phẩm: 42,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926781 - Ly thủy tinh Carats Mixing Glass - 747ml

Giá bán sản phẩm: 184,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824582 - Ly thủy tinh Flash back Mixing glass - 750ml

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 88709 - Ly thủy tinh Mixing Glass - 976ml

Giá bán sản phẩm: 122,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey