Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

11 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 5031- Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 30ml

Giá bán sản phẩm: 23,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1650 - Ly thủy tinh Chicago Shot - 74ml

Giá bán sản phẩm: 25,300 VNĐ/ cái

Item 929072 - Ly thủy tinh Endessa Shot - 70ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8089 - Ly thủy tinh Georgian Sherry - 59ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926835 - Ly thủy tinh Hobstar Shot Glass - 59ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5030 - Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 22ml

Giá bán sản phẩm: 24,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006521 - Ly thủy tinh Pisa Shot - 52ml

Giá bán sản phẩm: 49,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5109 - Ly thủy tinh Shooter - 56ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 155 - Ly thủy tinh Spirit glass - 45ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1709712 - Ly thủy tinh Tequila shooter - 30ml

Giá bán sản phẩm: 19,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9562269 - Ly thủy tinh Tequila Shooter - 59ml

Giá bán sản phẩm: 25,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey