Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

50 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 01600100 - GINO Server - 600ml

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: notNeutral

Item 701 - Bình nước thủy tinh Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml

Giá bán sản phẩm: 52,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 789 - Bình thủy tinh Decanter - 636ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97085 - Bình thủy tinh Drinking Jar - 488ml

Giá bán sản phẩm: 55,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 996036 - Ly sứ Tiki Tumbler - Brown - 592ml

Giá bán sản phẩm: 289,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 996043 - Ly sứ Tiki - Green - 592ml

Giá bán sản phẩm: 254,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1000 - Hũ thủy tinh Classic Storage Jar - 500ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501F - Hũ thủy tinh Misty Blue Vibe Jar With Lid - 500ml

Giá bán sản phẩm: 48,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852 - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml

Giá bán sản phẩm: 44,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501 - Hũ thủy tinh Vibe Jar - 500ml

Giá bán sản phẩm: 41,800đ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5475 - Hũ đựng nến/ bình hoa thủy tinh Cube Votive - 414ml

Giá bán sản phẩm: 69,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large - 600ml

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-058_Komugi Mixing Glass - 560ml

Giá bán sản phẩm: 143,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Drinking Jar ( Item 97085)

Giá bán sản phẩm: 14,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15665 - Ly bia thủy tinh (DuraTuff) - 592ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 266 - Ly bia thủy tinh dạng lon - 591ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Item 4801 - Ly bia thủy tinh English Pub - 592ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey