Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

55 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 718 - Bình thủy tinh Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml

Giá bán sản phẩm: 24,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Decanter - 200ml

Giá bán sản phẩm: 49,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR175 - Ciclone Tumbler Set/2 - 177ml

Giá bán sản phẩm: 242,000 VNĐ/cái (Hộp 6 cái)

Thương hiệu: notNeutral

Item 5115 - Fountainware Tulip Sundae - 192ml

Giá bán sản phẩm: 61,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 763 - Hũ đựng nến / Votive - 96ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15249 - Ly thủy tinh Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml

Giá bán sản phẩm: 22,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Round Ones Finedge Votive- 144ml

Giá bán sản phẩm: 31,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613070 - Ly thủy tinh Specials Tasting Glass -130ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml

Giá bán sản phẩm: 214,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927658- Ly thủy tinh Shorty Rocks - 150ml

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3796 - Ly Champagne Embassy Royale Tall Flute - 177ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92415 - Ly champagne nhựa Tritan Infinium Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 183,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3096 - Ly Champagne Perception Flute - 170ml

Giá bán sản phẩm: 37,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7552 - Ly Champagne Vina Trumpet Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 80,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 601404 - Ly cocktail thủy tinh Spksy Martini - 193ml

Giá bán sản phẩm: 121,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 260 - Ly juice buffet thủy tinh Stemless Taster - 185ml

Giá bán sản phẩm: 39,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92401 - Ly nhựa Tritan Infinium Shooter - 104ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 821772 - Ly thủy tinh Ana Champagne - 130ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey