Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

9 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92165 - Bình nước thủy tinh Beehive Beverage Dispenser - 10L

Giá bán sản phẩm: 1,735,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Farmhouse Beverage Dispens - 7 Lít

Giá bán sản phẩm: 1,398,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92154 - Bình nước thủy tinh Rooster Dispenser - 7200ml

Giá bán sản phẩm: 992,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Tiki Dispenser - 7600ml

Giá bán sản phẩm: 2,436,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55230 - Bình thủy tinh 1.25 Gallon Bell Jar - 5680ml

Giá bán sản phẩm: 693,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520003 - Bình thủy tinh Barrel - 10 Lít

Giá bán sản phẩm: 782,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520004 - Bình thủy tinh Barrel - 20 Lít

Giá bán sản phẩm: 1,687,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92163 - Chân đế bình nước Libbey Metal Stand for Dispensers

Giá bán sản phẩm: 492,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1722511 - Ly thủy tinh Grande Brandy, 11.4 - 7.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 664,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey