Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

9 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92165 - Bình nước thủy tinh Beehive Beverage Dispenser - 10L

Giá bán sản phẩm: 1,487,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92164 - Bình nước thủy tinh Farmhouse Beverage Dispens - 7 Lít

Giá bán sản phẩm: 1,201,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92154 - Bình nước thủy tinh Rooster Dispenser - 7200ml

Giá bán sản phẩm: 854,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Tiki Dispenser - 7600ml

Giá bán sản phẩm: 2,091,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 55230 - Bình thủy tinh 1.25 Gallon Bell Jar - 5680ml

Giá bán sản phẩm: 600,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520003 - Bình thủy tinh Barrel - 10 Lít

Giá bán sản phẩm: 668,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9520004 - Bình thủy tinh Barrel - 20 Lít

Giá bán sản phẩm: 1,445,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92163 - Chân đế bình nước Libbey Metal Stand for Dispensers

Giá bán sản phẩm: 422,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1722511 - Ly thủy tinh Grande Brandy, 11.4 - 7.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 577,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey