Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

61 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 719 - Bình thủy tinh Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Heritage Bottle - 222ml

Giá bán sản phẩm: 45,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-051/2_Urai Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 15433 - Everest Duratuff Rocks - 237ml

Giá bán sản phẩm: 41,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml

Giá bán sản phẩm: 127,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Munique - 260ml

Giá bán sản phẩm: 58,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440102 - Ly bia thủy tinh Specials AnDer - 250ml

Giá bán sản phẩm: 81,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Master Reserve Prism Flute - 237ml

Giá bán sản phẩm: 148,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Master Reserve Rivere Flute - 259ml

Giá bán sản phẩm: 167,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92451 - Ly champagne nhựa Tritan Infinium Prism Flute - 251ml

Giá bán sản phẩm: 182,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7500 - Ly champagne Vina Flute - 237ml

Giá bán sản phẩm: 73,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 601602 - Ly cocktail Spksy Coupe - 247ml

Giá bán sản phẩm: 121,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 603064 - Ly cocktail Spkys - 247ml

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Vintage 1924 Coupe - 245ml

Giá bán sản phẩm: 127,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Vintage 1924 Wine - 264ml

Giá bán sản phẩm: 127,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92452 - Ly coupe nhựa Tritan Infinium Prism Coupe - 237ml

Giá bán sản phẩm: 192,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92412 - Ly martini nhựa Tritan Infinium - 237ml

Giá bán sản phẩm: 199,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey