Chức năng
 • (47)
 • (46)
 • (93)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (11)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (77)
 • (67)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (37)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
Dung tích
 • (25)
 • (55)
 • (61)
 • (37)
 • (82)
 • (73)
 • (50)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

37 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 782 - Bình thủy tinh Decanter - 296ml

Giá bán sản phẩm: 49,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR300 - Ciclone Cooler - 295ml

Giá bán sản phẩm: 286,000 VNĐ/cái (Hộp 6 cái)

Thương hiệu: notNeutral

Item 7518- Ly thủy tinh Vina Martini - 296ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Footed Pilsener - 296ml

Giá bán sản phẩm: 92,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 274615 - Ly Champagne / Rượu vang Experts Collection - 290ml

Giá bán sản phẩm: 94,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92403 - Ly nhựa Titran Infinium Stacking Rocks - 296ml

Giá bán sản phẩm: 123,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92429 - Ly nhựa Tritan Infinium Wake Rocks - 296ml

Giá bán sản phẩm: 128,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273519 - Ly rượu vang The Experts Collection - 290ml

Giá bán sản phẩm: 94,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006721 - Ly thủy tinh Pisa Rocks - 281ml

Giá bán sản phẩm: 75,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3825 - Ly thủy tinh Catalina Dessert - 296ml

Giá bán sản phẩm: 73,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 6425 - Ly thủy tinh Commodore Footed Pilsner - 295ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 401 - Ly thủy tinh Cosmopolitan Wine - 296ml

Giá bán sản phẩm: 74,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3704 - Ly thủy tinh Embassy Brandy - 274ml

Giá bán sản phẩm: 31,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15711 - Ly thủy tinh Endeavor Hi-Ball (DuraTuff) - 296ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2343 - Ly thủy tinh Endessa Beverage - 296ml

Giá bán sản phẩm: 29,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 434347 - Ly thủy tinh Esperanto Brandy - 292ml

Giá bán sản phẩm: 115,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15237 - Ly thủy tinh Gibraltar Beverage (Duratuf) - 296ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15232 - Ly thủy tinh Gibraltar Rocks - 296ml

Giá bán sản phẩm: 26,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey