Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

38 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 782 - Bình thủy tinh Decanter - 296ml

Giá bán sản phẩm: 57,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR300 - Ciclone Cooler - 300ml

Giá bán sản phẩm: 924,000 VNĐ/ Hộp ( 2 cái )

Thương hiệu: notNeutral

Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml

Giá bán sản phẩm: 151,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Vina Martini - 296ml

Giá bán sản phẩm: 104,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item K11710-18_Thố Thủy Tinh Hotpot - 250ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Footed Pilsener - 296ml

Giá bán sản phẩm: 104,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 274615 - Ly Champagne / Rượu vang Experts Collection - 290ml

Giá bán sản phẩm: 134,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273519 - Ly rượu vang The Experts Collection - 290ml

Giá bán sản phẩm: 134,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006721 - Ly thủy tinh Pisa Rocks - 281ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3825 - Ly thủy tinh Catalina Dessert - 296ml

Giá bán sản phẩm: 85,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 6425 - Ly thủy tinh Commodore Footed Pilsner - 295ml

Giá bán sản phẩm: 96,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 401 - Ly thủy tinh Cosmopolitan Wine - 296ml

Giá bán sản phẩm: 86,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3704 - Ly thủy tinh Embassy Brandy - 274ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15711 - Ly thủy tinh Endeavor Hi-Ball (DuraTuff) - 296ml

Giá bán sản phẩm: 41,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2343 - Ly thủy tinh Endessa Beverage - 296ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 923148 - Ly thủy tinh ENVY HI-BALL BX/12 29,6 Cl - 296ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 434347 - Ly thủy tinh Esperanto Brandy - 292ml

Giá bán sản phẩm: 130,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15237 - Ly thủy tinh Gibraltar Beverage (Duratuf) - 296ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey