Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

45 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 701 - Bình nước thủy tinh Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml

Giá bán sản phẩm: 61,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 789 - Bình thủy tinh Decanter - 636ml

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97085 - Bình thủy tinh Drinking Jar - 488ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11713-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 500ml

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 500ml

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 1000 - Hũ thủy tinh Classic Storage Jar - 500ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501F - Hũ thủy tinh Misty Blue Vibe Jar With Lid - 500ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852 - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 650ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501 - Hũ thủy tinh Vibe Jar - 500ml

Giá bán sản phẩm: 48,400đ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large - 600ml

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-058_Komugi Mixing Glass - 560ml

Giá bán sản phẩm: 176,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 805215_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 59cl - 590ml

Giá bán sản phẩm: 132,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Drinking Jar ( Item 97085)

Giá bán sản phẩm: 13,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15665 - Ly bia thủy tinh (DuraTuff) - 592ml

Giá bán sản phẩm: 78,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 266 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 591ml

Giá bán sản phẩm: 59,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4801 - Ly bia thủy tinh English Pub - 592ml

Giá bán sản phẩm: 46,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1009 - Ly bia thủy tinh Stacking Craft - 495ml

Giá bán sản phẩm: 70,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey