Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

25 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 9552647 - Bình nước thủy tinh Baja Pitcher W/Ice Lip - 1650ml

Giá bán sản phẩm: 349,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Camelot Footed Pitcher - 2000ml

Giá bán sản phẩm: 218,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 1.7 Lít

Giá bán sản phẩm: 346,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Set Tulip Bowl Spoon - 4L

Giá bán sản phẩm: 2,848,800 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 992175 - Bình nước thủy tinh Time to Party Dispenser - 4 Lít

Giá bán sản phẩm: 576,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 990058 - Bình rượu vang Decanter Appreciate - 1.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 508,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995053 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Femme - 1.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 645,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995046 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Homme - 1.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 645,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Amber có nắp - 1888ml

Giá bán sản phẩm: 223,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11784-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1.8L

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11654-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1L

Giá bán sản phẩm: 902,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-18_ Hũ thủy tinh Classic - Copper - 2L

Giá bán sản phẩm: 1,012,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11784-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 1.8L

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-17 _Hũ thủy tinh Classic - Gold - 2L

Giá bán sản phẩm: 1,012,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 3403 - Ly thủy tinh Super Stem Super Bowl -1121ml

Giá bán sản phẩm: 333,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 795 -Bình thủy tinh Decanter - 1183ml

Giá bán sản phẩm: 118,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8650-109-2 _ Hũ thủy tinh Yohki - 2L

Giá bán sản phẩm: 517,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 8687-109-2 _ Hũ thủy tinh Yohki - 1.9L

Giá bán sản phẩm: 517,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum