Chức năng
 • (40)
 • (38)
 • (86)
 • (86)
 • (11)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (80)
 • (70)
 • (5)
 • (3)
 • (30)
 • (28)
 • (3)
 • (24)
 • (5)
 • (22)
 • (25)
 • (2)
Dung tích
 • (20)
 • (53)
 • (59)
 • (38)
 • (81)
 • (68)
 • (45)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

53 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 718 - Bình thủy tinh Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Decanter - 200ml

Giá bán sản phẩm: 57,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR175 - Ciclone Tumbler - 175ml

Giá bán sản phẩm: 814,000 VNĐ/ Hộp ( 2 cái )

Thương hiệu: notNeutral

Item 763 - Hũ đựng nến / Votive - 96ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15249 - Ly thủy tinh Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml

Giá bán sản phẩm: 25,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Round Ones Finedge Votive- 144ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly rượu vang Yarra set/4 - 110ml

Giá bán sản phẩm: 158,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Bespoke Nick & Nora - 150ml

Giá bán sản phẩm: 178,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Bespoke Martini - 190ml

Giá bán sản phẩm: 183,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613070 - Ly thủy tinh Specials Tasting Glass -130ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml

Giá bán sản phẩm: 250,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927658- Ly thủy tinh Shorty Rocks - 150ml

Giá bán sản phẩm: 86,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7552 - Ly Champagne Vina Trumpet Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 92,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 260 - Ly juice buffet thủy tinh Stemless Taster - 185ml

Giá bán sản phẩm: 47,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 821772 - Ly thủy tinh Ana Champagne - 130ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 821789 - Ly thủy tinh Ana White Wine - 190ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280 - Ly thủy tinh Candle Bowl - 155ml

Giá bán sản phẩm: 44,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3824 - Ly thủy tinh Catalina Rocks/ Sherbet - 207ml

Giá bán sản phẩm: 77,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey