Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (17)
 • (9)
 • (8)
 • (1)
 • (5)
 • (9)
 • (7)
 • (3)
 • (3)
 • (1)
Màu sắc
 • (18)
 • (16)
 • (13)
 • (22)

UBER BAR TOOLS

83 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/Julep-PB_Dụng cụ lọc

Giá bán sản phẩm: 264,000đ/ cái

Item 46/Lux-Case_Leather Lux Case

Giá bán sản phẩm: 2,002,000đ/ cái

Item 46/LuxSwizz-G_Gold - Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 374,000đ/ cái

Item 46/X-036_Stem/Footed Mix. Glass - 900ml

Giá bán sản phẩm: 143,000đ/ cái

Item 46/X-058_Komugi Mixing Glass - 560ml

Giá bán sản phẩm: 143,000đ/ cái

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large - 600ml

Giá bán sản phẩm: 143,000đ/ cái

Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml

Giá bán sản phẩm: 88,000đ/ hộp

Item 46/X-042_Bitters Bottle - Chrome - 30ml

Giá bán sản phẩm: 220,000đ/ cái

Item 46/X-042-G_Bitters Bottle - Gold - 30ml

Giá bán sản phẩm: 275,000đ/ cái

Item 46/X-042-C_Bitters Bottle - Copper - 30ml

Giá bán sản phẩm: 275,000đ/ cái

Item 46/X-000.1-PB_Snub Nose Strainer - Dung cụ lọc

Giá bán sản phẩm: 209,000đ/ cái

Item 46/X-003-G_Long Tweezers - Gold - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 165,000đ/ cái

46/Teardrop-G_Muỗng khuấy

Giá bán sản phẩm: 330,000đ/ cái

Item 46/Promegjig-R-World - Shot đong 15/30ml

Giá bán sản phẩm: 198,000đ/ cái

Item 46/Promegjig-RG-World_Shot đong 15/30ml

Giá bán sản phẩm: 264,000đ/ cái

Item 46/Promegjig-RPB-World - Shot đong 15/30ml

Giá bán sản phẩm: 264,000đ/ cái

Item 46/Promegjig-MG-World_Shot đong 30/45ml

Giá bán sản phẩm: 319,000đ/ cái

Nhãn hàng

ANCAP

Thương hiệu sứ cao cấp đến từ Ý được biết đến về chất lượng sứ dày, độ bền tốt, chức năng và sự sáng tạo thẩm mỹ cao

KHLORIS

Thương hiệu Hoa lụa số 1 Việt Nam, khloris là hoa nhựa siêu thực