Chức năng
 • (2)
 • (8)
 • (15)
 • (7)
 • (6)
 • (3)
 • (2)
 • (7)
 • (6)
 • (2)
Màu sắc
 • (13)
 • (9)
 • (8)
 • (17)

UBER BAR TOOLS

59 sản phẩm
Loading...
Dụng cụ gắp Long Tweezers Copper

Mã sản phẩm: 46/X-003-C

Dụng cụ gắp Long Tweezers

Mã sản phẩm: 46/X-003

Dụng cụ bào vỏ Peeler

Mã sản phẩm: 46/X-002

Dụng cụ bào vỏ Zester

Mã sản phẩm: 46/X-001

Dụng cụ gắp Garnish Twezers Black

Mã sản phẩm: 46/X-076-PB

Dụng cụ gắp Garnish Twezers Gold

Mã sản phẩm: 46/X-076-G

Dụng cụ gắp Garnish Twezers

Mã sản phẩm: 46/X-076

Snub Nose Strainer

Mã sản phẩm: 46/X-000.1

Chai thủy tinh Bitter Bottle 90ml

Mã sản phẩm: 46/X-047

Chai thủy tinh Bitter Bottle 50ml

Mã sản phẩm: 46/X-043

Dụng cụ khuấy Lux Swizzle Black

Mã sản phẩm: 46/LuxSwizz-PB

Dụng cụ khuấy Lux Swizzle Copper

Mã sản phẩm: 46/LuxSwizz-C

Dụng cụ khuấy Lux Swizzle Stick Chrome

Mã sản phẩm: 46/LuxSwizz

Nhãn hàng