Quà tặng

35 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 613186 - Ly thủy tinh Specials Brandy - 370ml

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927559 - Bộ bình và ly thủy tinh Vitality 5 pce set

Giá bán sản phẩm: 366,300 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 350289 - Bộ bình rượu vang và ly thủy tinh Podium 5 pce set

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 272109 - Bộ ly rượu vang 12 Expert Collection

Giá bán sản phẩm: 1,285,900 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 992397 - Bình nước thủy tinh Tiki Dispenser - 7600ml

Giá bán sản phẩm: 1,991,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827415 - Ly bia thủy tinh Blonde Amber - 400ml

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992144 - Bộ bình nước và ly thủy tinh Libbey Bubo (Bình 4L & ly 470ml)

Giá bán sản phẩm: 1,040,600 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 92154 - Bình nước thủy tinh Rooster Dispenser - 7200ml

Giá bán sản phẩm: 1,188,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Footed Pilsener - 300ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827408 - Ly bia thủy tinh Pilsener Whine - 400ml

Giá bán sản phẩm: 77.000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851687 - Ly thủy tinh Maipo Coupe - 300ml

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800388 - Ly rượu vang Salta Wine - 390ml

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800333 - Ly rượu vang Salta Wine - 460ml

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800227 - Ly rượu vang Salta Wine - 540ml

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Ly rượu vang Salta Wine - 610ml

Giá bán sản phẩm: 110,000đ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802504 - Ly rượu vang Bairrada Wine - 470ml

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Ly rượu vang Bairrada Wine - 590ml

Giá bán sản phẩm: 99,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802528 - Ly rượu vang Bairrada Wine - 720ml

Giá bán sản phẩm: 110,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Nhãn hàng

HOA VẢI

Thương hiệu Hoa lụa số 1 Việt Nam, Khloris là hoa vải siêu thật.