hoa decor1 bài viết
  • Bông hồng Ecuador
    Bông hồng Ecuador

    Là một quốc gia chiếm chưa đến 1% diện tích bề mặt trái đất nhưng đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu hoa cắt cành, trong đó 3/4 sản lượng xuất khẩu là hoa hồng. Ecuador nổi tiếng với hoa hồng mang tên mình - Hoa hồng Ecuador. Vì sao hoa hồng Ecuador được coi là giống hồng đẹp nhất thế giới?

hoa decor

2 sản phẩm
HOA HỒNG - HD8755

Mã màu: R142 - R180

HOA HỒNG - HD8772

Mã màu sản phẩm: R090 - R166