trang trí1 bài viết
  • Bông hồng Ecuador
    Bông hồng Ecuador

    Là một quốc gia chiếm chưa đến 1% diện tích bề mặt trái đất nhưng đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu hoa cắt cành, trong đó 3/4 sản lượng xuất khẩu là hoa hồng. Ecuador nổi tiếng với hoa hồng mang tên mình - Hoa hồng Ecuador. Vì sao hoa hồng Ecuador được coi là giống hồng đẹp nhất thế giới?

trang trí

3 sản phẩm
Item HD8755-R142-R180 - Hoa Hồng

Giá bán sản phẩm: 165,000đ/ bó

Item HD8772-R090 - R166 - Hoa Hồng

Giá bán sản phẩm: 154,000đ/ bó

Item 820300 - Ensemble Decanter - 330ml

Giá bán sản phẩm: 55,000đ/ cái