BODUM

18 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 11784-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1.8L

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11654-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1L

Giá bán sản phẩm: 902,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-18_ Hũ thủy tinh Classic - Copper - 2L

Giá bán sản phẩm: 1,012,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 500ml

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11784-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 1.8L

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11654-17_ Hũ thủy tinh Classic - Gold - 1L

Giá bán sản phẩm: 902,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-17 _Hũ thủy tinh Classic - Gold - 2L

Giá bán sản phẩm: 1,012,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 500ml

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 4922-18_Bộ đựng đường & Kem Sữa - Copper

Giá bán sản phẩm: 748,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum

Item 8525-109-2_ Hũ thủy tinh Yohki - 250ml

Giá bán sản phẩm: 253,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum - Hết hàng

Item 8560-109-2_Hũ thủy tinh Yohki - 600ml

Giá bán sản phẩm: 330,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum - Hết hàng

Item 8600-109-2_Hũ thủy tinh Yohki - 1L

Giá bán sản phẩm: 407,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum - Hết hàng

Item 8650-109-2 _ Hũ thủy tinh Yohki - 2L

Giá bán sản phẩm: 517,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 8687-109-2 _ Hũ thủy tinh Yohki - 1.9L

Giá bán sản phẩm: 517,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item 8700-109-2_Hũ thủy tinh Yohki - 2.5L

Giá bán sản phẩm: 484,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Bodum

Item K11710-18_Thố Thủy Tinh Hotpot - 250ml

Giá bán sản phẩm: 440,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum

Item K11711-18 _ Thố Thủy Tinh Hotpot - 1L

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum

Item K11712-18_Thố Thủy Tinh Hotpot - 2.5L

Giá bán sản phẩm: 957,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Bodum