Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

29 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-019_Jet Mister - Chrome - Bình xịt - 100ml

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042_Bitters Bottle - Chrome - 30ml

Giá bán sản phẩm: 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-021_Cốc kim loại Julep Cup - Chrome - 400ml

Giá bán sản phẩm: 737,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043_Bitters Bottle - Chrome - 50ml

Giá bán sản phẩm: 693,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER _ M Shaker - Chrome - 600ml

Giá bán sản phẩm: 759,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-047_Bitters Bottle - Chrome - 90ml

Giá bán sản phẩm: 770,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076_ Garnish Twezers - Chrome - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 341,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 993004 - Cốc kim loại Julep Cup Beaded - 414ml

Giá bán sản phẩm: 462,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 993011 - Cốc kim loại Julep Cup Etched - 430ml

Giá bán sản phẩm: 508,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/BarJigX-World_Shot đong 30/15ml - Chrome

Giá bán sản phẩm: 319,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarRay_Dụng cụ lọc - Chrome

Giá bán sản phẩm: 539,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Barstik_Dụng cụ dầm - Chrome

Giá bán sản phẩm: 561,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Cpress_Citrus Press - Dụng cụ ép

Giá bán sản phẩm: 671,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Julep_Dụng cụ lọc - Chrome

Giá bán sản phẩm: 280,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LUXFORK_Dụng cụ đục đá

Giá bán sản phẩm: 1,617,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LUXPIK _Dụng cụ đục đá

Giá bán sản phẩm: 1,298,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LuxSwizz_Chrome - Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 836,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/PCRUSH _Cây dầm trái cây

Giá bán sản phẩm: 2,266,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools