Màu sắc
 • (29)
 • (15)
 • (15)
 • (20)
 • (3)
Chức năng
 • (2)
 • (17)
 • (8)
 • (9)
 • (10)
 • (9)
 • (9)
 • (5)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (1)

CCDC BAR

15 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-019-G_Jet Mister - Gold - Bình xịt - 100ml

Giá bán sản phẩm: 262,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-042-G_Bitters Bottle - Gold - 30ml

Giá bán sản phẩm: 671,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043-G_ Bitters Bottle - Gold - 50ml

Giá bán sản phẩm: 781,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER-G _M Shaker - Gold - 600ml

Giá bán sản phẩm: 1,111,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-G_Garnish Twezers - Gold - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-G_Long Tweezers - Gold - Dụng cụ gắp

Giá bán sản phẩm: 429,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-G-World_Shot đong 30/15ml - Gold

Giá bán sản phẩm: 407,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Barray-G_Dụng cụ lọc - Gold

Giá bán sản phẩm: 282,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarStik- G _Dụng cụ dầm - Gold

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LuxSwizz-G_Gold - Dụng cụ khuấy

Giá bán sản phẩm: 990,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-LG-World_Shot đong 30/60ml

Giá bán sản phẩm: 979,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-MG-World_Shot đong 30/45ml - Gold

Giá bán sản phẩm: 847,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/PROMEGJIG-RG-UNI_Shot đong 15/30ml - Gold

Giá bán sản phẩm: 726,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-G_Muỗng khuấy - Gold

Giá bán sản phẩm: 880,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-017-G_Boston Tin & Toby Tin - Gold

Giá bán sản phẩm: 1,001,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Uber bar tools