Màu sắc
 • (23)
 • (13)
 • (13)
 • (18)
 • (2)
Chức năng
 • (1)
 • (17)
 • (4)
 • (9)
 • (6)
 • (8)
 • (9)
 • (5)
 • (6)
 • (2)
 • (1)
 • (0)
Làm mới bộ lọc

CCDC BAR

13 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-019-G_Jet Mister - Gold - Bình xịt - 100ml- Uberbartools
462,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-043-G_ Bitters Bottle - Gold - 50ml- Uberbartools
781,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/MSHAKER-G _M Shaker - Gold - 600ml- Uberbartools
1,111,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-076-G_Garnish Twezers - Gold - Dụng cụ gắp- Uberbartools
429,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-003-G_Long Tweezers - Gold - Dụng cụ gắp- Uberbartools
429,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarJigX-G-World_Shot đong 30/15ml - Gold - Uberbartools
407,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-MG-World_Shot đong 30/45ml - Gold - Uberbartools
847,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Teardrop-G_Muỗng khuấy - Gold - Uberbartools
880,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/PROMEGJIG-RG-UNI_Shot đong 15/30ml - Gold - Uberbartools
726,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Barray-G_Dụng cụ lọc - Gold- Uberbartools
539,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/BarStik- G _Dụng cụ dầm - Gold- Uberbartools
726,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/Promegjig-LG-World_Shot đong 30/60ml - Gold- Uberbartools
979,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 bộ

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/LuxSwizz-G_Gold - Uberbartools - Dụng cụ khuấy
990,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools